РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Одеська область, Україна

  Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Роздільна

  УКРАЇНА

  РОЗДІЛЬНЯНСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

    РІШЕННЯ

   

  Про затвердження Положення про присвоєння

  звання «Почесний громадянин міста Роздільна»

   

  (Із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради

  №1984-VI  від 16 жовтня 2014 року)

   

   

              Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відзначення мешканців міста Роздільна, громадян України та інших країн за видатні особисті заслуги перед територіальною громадою міста Роздільна, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров”я, Роздільнянська міська рада

  ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Роздільна» (додається).

   

  1. Секретарю Роздільнянської міської ради розмістити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Роздільна» на сайті Роздільнянської міської ради.

   

  1. Виконавчому комітету Роздільнянської міської ради виготовити «Книгу Почесних громадян міста Роздільна».

   

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров”я.

   

  Міський голова                                                                               В.О.Шовкалюк

   

  31 травня 2011 року

  210-VI

   

  Додаток

  до рішення

  Роздільнянської міської ради

  від 31 травня  2011 року

  №210-VI 

   

   ПОЛОЖЕННЯ

  про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Роздільна»

       І.3агальні положення

       1.1. Звання "Почесний громадянин міста Роздільна" присвоюється мешканцям міста Роздільна, які своєю працею, видатними досягненнями в виробничій, науковій, культурній та громадській діяльності особливо сприяли економічному, технічному та духовному розвитку міста, досягли визнання в різних галузях літератури та мистецтва, фізичної культури та спорту, відродженню та примноженню надбань національної культури, створенню матеріальних та духовних цінностей, зробили вагомий внесок в миротворчу, доброчинну діяльність, проявили мужність і відвагу.

       1.2. Звання "Почесний громадянин міста Роздільна" може також надаватися мешканцям інших міст України, а також громадянам інших держав за особливо значний внесок в розвиток та розбудову міста Роздільна, піднесення його авторитету як на рівні області, так і на державному та  міжнародному рівні, а також за ефективну громадську діяльність.

       1.3. Звання "Почесний громадянин міста Роздільна" присвоюється:

  - робітникам, інженерно-технічним працівникам та службовцям, зайнятим у сфері матеріального виробництва, підприємств, установ та організацій міста;

  - працівникам науки, культури та мистецтв, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту;

  - працівникам державних закладів та установ, правоохоронних органів, військовослужбовцям;

  - діячам громадських, політичних організацій та релігійних конфесій;

  - підприємцям, доброчинцям;

  - пенсіонерам, ветеранам війн та праці.

       1.4. Право присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" належить виключно Роздільнянській міській раді та затверджується рішенням міської ради за поданням Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" ( далі-Комісія).

        1.5. Присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" приурочується до Дня міста Роздільна.

       1.6. Звання "Почесний громадянин міста Роздільна" присвоюється лише раз і є прижиттєвим.

           1.7. Прізвище громадянина, якому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Роздільна", вноситься до "Книги Почесних громадян м. Роздільна", що довічно зберігається в виконавчому комітеті Роздільнянської міської ради.

        1.8. Особам, яким присвоюється Звання, на святковій церемонії під час святкування Дня міста міським головою вручається нагрудний знак, посвідчення, рішення міської ради та стрічка з написом «Почесний громадянин міста Роздільна».

       II. Порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна"

      2.1. Подання надсилається на ім'я міського голови не пізніше 1 липня поточного року.

      2.2. Первинний розгляд подання проводиться на засіданні спеціально створеної розпорядженням міського голови Комісії до 10 липня поточного року. Зазначена комісія створюється один раз на термін відповідного скликання. До складу Комісії в обов'язковому порядку повинні бути включені по одному представнику від депутатських фракцій, два представники від міського голови і склад постійної комісії Роздільнянської  міської ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я. Рішення Комісії носить дорадчий характер.

  Уся робота по розгляду пропозицій, узагальненню матеріалів, пов'язаних з присвоєнням звання "Почесний громадянин міста Роздільна", покладається на Комісію.

      2.3. Право висування кандидатур на звання "Почесний громадянин міста Роздільна" належить:

  - міському голові;

  - постійним депутатським комісіям Роздільнянської міської ради;

  - юридичним особам;

  - фізичним особам за умови підтримання їх клопотання державними та громадськими організаціями;

  - трудовим колективам підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування й форми власності;

  - державним та громадським організаціям, релігійним конфесіям, політичним партіям.

       2.4.Самовисування на звання "Почесний громадянин міста Роздільна" не допускається.

       2.5. Для розгляду в Комісію надаються документи-клопотання, які повинні містити:

  - біографічні дані про кандидата;

  - обґрунтування особливого конкретного вкладу кандидата в розвиток міста (або визнання особливих його заслуг);

  - відгук-клопотання підприємств, організацій та установ, трудових колективів, громадських організацій міста, що підтримують дану кандидатуру;

  - завірені копії паспорта, ідентифікаційного коду;

  - фотографії розміром 3х4 см (2 шт.)

       2.6. Надані матеріали розглядаються Комісією, після чого публікуються в місцевих ЗМІ.

  Пропозиції та рекомендації, які надійшли від жителів міста Роздільна після публікації, в місячний термін передаються Комісії, узагальнюються та виносяться на розгляд Роздільнянської міської ради.

       III. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна"

       3.1. Про надходження матеріалів щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" секретар Роздільнянської міської ради інформує голову Комісії та її членів.

      3.2. Первинний розгляд подання проводиться на засіданні Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння звання Почесний громадянин міста Роздільна" до 10 липня поточного року.

        3.3. Засідання Комісії протоколюються, а протокол підписується головою та всіма присутніми на засіданні членами Комісії, яка є повноважною у разі присутності більшості її членів від загального складу.

       3.4. Засідання Комісії проводиться не менше одного разу на рік, підсумкове засідання проводиться до 25 серпня.

       3.5. Протокол засідання Комісії разом з іншими документами розглядається на засіданнях постійних комісій і Роздільнянської міської ради та разом з проектом рішення виноситься на розгляд Роздільнянської міської ради.

      3.6. Остаточне рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю від загального складу міської ради.

      3.7. Робота по узагальненню клопотань про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна", подання їх на розгляд Комісії, постійних комісій, пленарного засідання міської ради, здійснення записів у «Книзі Почесних громадян міста Роздільна" покладається на секретаря Роздільнянської міської ради.

       3.8. До «Книги Почесних громадян міста Роздільна» заносяться короткі біографічні дані про Почесного громадянина, його фото та зміст рішення міської ради.

      IV. Порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна"

     4.1. Рішення міської ради про присвоєння звання"Почесний громадянин міста Роздільна" набуває чинності з моменту його прийняття.

     4.2. Церемонія присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" приурочується до Дня міста Роздільна.

       V. Пільги громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Роздільна"

      5.1. Почесному громадянину міста приділяються всі знаки уваги, що відповідають його високому званню, соціальному статусу. Він персонально запрошується як почесна особа на заходи, присвячені державним святам, Дню міста Роздільна та іншим важливим       подіям у житті міста.

      5.2. Почесний громадянин має право на позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради, виконавчого комітету, керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності.

      5.3. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин міста Роздільна», за рішенням Роздільнянської міської ради можуть отримати матеріальну допомогу на оздоровлення один раз на рік».

       VІ. Обмеження щодо надання звання "Почесний громадянин міста Роздільна" та його позбавлення

      6.1. Звання "Почесний громадянин міста Роздільна" не може бути надане тим громадянам, які скоїли раніше карні злочини, були засудженими, і судимість яких не погашена.

      6.2. Питання щодо позбавлення звання "Почесний громадянин міста Роздільна" вирішує Роздільнянська міська рада у разі здійснення особою карного злочину, за який особу засуджено, і вирок щодо якого вступив в законну силу, або інших протиправних дій, які завдали Роздільнянській  громаді моральні та матеріальні збитки.

       VII. Заключні положення

      7.1. Розповсюдження інформації щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста Роздільна" забезпечується секретарем Роздільнянської міської ради в засобах масової інформації та на сайті міської ради.

       7.2. Роздільнянською міською радою виготовляється альбом, де мають місце: автобіографія, фотографії, інформація про заслуги та інше з подальшою передачею до історико - краєзнавчого музею.

       7.2. Збереження та виготовлення посвідчень, нагрудних знаків та стрічок  забезпечує організаційний відділ апарату  виконавчого комітету міської ради.

       7.3. У випадку втрати нагрудного знака дублікат не видається, у випадку втрати посвідчення необхідно звернутися до організаційного відділу апарату виконавчого комітету міської ради щодо видачі дублікату.

      7.4. У разі смерті особи, відзначеної званням "Почесний громадянин міста Роздільна", посвідчення, нагрудний знак залишається у спадкоємців без права носіння та отримання пільг, а в разі їх відсутності або за бажанням спадкоємців передаються на збереження до історико -краєзнавчого музею.

      7.5. Дане Положення вступає в силу з моменту прийняття міською радою і поширюється на всіх Почесних громадян міста Роздільна, в тому числі на тих, кому звання "Почесний громадянин міста Роздільна" присвоєно до прийняття даного рішення.

  © 2017 All Rights Reserved. Designed By LimaNet